Bitrix24 Drive. Sprawdzony dysk wirtualny - teraz w nowym stylu

Nowy wygląd, nowy layout, nowa funkcjonalność. Dysk Bitrix24 Drive - miejsce przechowywania i zarządzania plikami i dokumentami w intranecie Bitrix24 - stał się jeszcze bardziej przyjazny użytkownikowi, a jednocześnie spełnia jeszcze więcej stawianych mu wymagań. Poznaj zmiany, jakie zaszły w tym narzędziu, i dołącz do użytkowników systemu w na-zawsze darmowej wersji Bitrix24 Cloud.

Dziel się swoimi dokumentami
Wszystkie Twoje pliki i dokumenty możesz przechowywać w wirtualnej przestrzeni dyskowej w Bitrix24; raporty, prezentacje, arkusze obliczeniowe, umowy, zdjęcia. Przesłane na dysk wirtualny mogą stanowić podstawę do współpracy z innymi użytkownikami wewnętrznej sieci intranet, a także możesz udostępniać je innym, bez potrzeby przesyłania ich tradycyjnymi metodami (np. pocztą e-mail, czy też w formie papierowej).

Jak to zrobić?

Po prostu dobierz poziom uprawnień do swoich folderów lub plików dla każdego pracownika lub działu. Możesz zdecydować, które dokumenty będziesz udostępniał i w jakim zakresie: tylko do odczytu, do odczytu i edycji, lub w pełnym wymiarze.

Biblioteka dokumentacji firmowej
To miejsce gromadzenia plików jest domyślnie dostępne dla wszystkich pracowników do czasu, gdy administrator nada ograniczające prawa dostępu dla poszczególnych osób, grup i działów. Każdy z użytkowników z uprawnieniami może utworzyć nowe foldery na dysku firmowym i ustanowić prawa dostępu do niego dla innych pracowników.

Kontrola wykorzystania pliku
Bardzo przydatną opcją jest możliwość sprawdzenia, w jakich innych miejscach systemu Bitrix24 wykorzystywane są pliki zgromadzone na dysku. Załóżmy sytuację, w której jeden z użytkowników zamierza usunąć plik, a tymczasem jest on wykorzystywany w innych aktywnościach, jak na przykład w zadaniach, w grupach roboczych, wydarzeniach kalendarza, obiektach modułu CRM. Usunięcie tego pliku mogłoby spowodować utrudnienia dla innych użytkowników i utratę wykorzystywanych w pracy danych. Bitrix24 umożliwia sprawdzenie, na liście właściwości pliku, gdzie jeszcze jest on wykorzystywany, a tym samym jego autor zyskuje świadomość możliwych konsekwencji swojego działania.

Udostępnianie plików "na zewnątrz"
Jeżeli pracujesz na dużych plikach i nie chcesz przesyłać ich pocztą e-mail, lub też chcesz udostępnić plik ustanawiając jednocześnie ograniczenia czasowe tego udostępniania, a może chcesz nadać hasło do pobrania pliku, tak żeby jedynie osoba je znająca mogła dokonać pobrania? Wykorzystuj funkcję udostępniania pliku poprzez wygenerowanie specjalnego linku.Praca zespołowa z dokumentami
Pracę nad dokumentem możesz prowadzić bezpośrednio z poziomu tablicy aktywności, reagując od razu na pojawiające się uaktualnienia od Twoich kolegów i koleżanek. Dodawać dokumenty do pracy możesz z dysku lokalnego, dysku wirtualnego Bitrix24, innych dysków wirtualnych, takich jak DropBox, GoogleDrive, OneDrive, lub utworzyć nowy dokument online korzystając z GoogleDocs lub MS Office Online. Wszystkie dokumenty można również edytować i tworzyć w Bitrix24, korzystając z zainstalowanego na własnym komputerze oprogramowania typu office.

Pliki mogą być dodawane w formie załącznika do zadań, wydarzeń w kalendarzu, obiektów modułu zarządzania relacjami z klientami CRM. Gdy autor, bądź inny użytkownik z uprawnieniami do dokumentu dokonają w nim zmian, zmiany te automatycznie zostaną uwzględnione w każdej instancji pliku, występującej w systemie. Poprzednie wersje dokumentu zostają zachowane i mogą być przeglądane w historii.

Praca z dokumentem online i offline
Wykorzystując dedykowaną aplikację Bitrix24 Desktop możesz przechowywać swoje pliki jednocześnie na swoim komputerze i na wirtualnym dysku Bitrix24 Drive. Aby umożliwić synchronizację pomiędzy komputerem a chmurą, pobierz darmową aplikację dla Windows, Mac lub Linuks. Następnie otwórz zakładkę "settings" w aplikacji desktop i włącz synchronizację. Na dysku komputera zostanie utworzony specjalny folder "Bitrix24", w którym będą synchronizowane wszystkie pliki z wirtualnym dyskiem Bitrix24 Drive.
Od tej pory na Twoim lokalnym dysku, w folderze Bitrix24, znajdziesz nie tylko pliki ze swojego dysku w Bitrix24, lecz również te, pochodzące z grup roboczych, w których uczestniczysz, i udostępnione Tobie przez innych użytkowników.
Wszystkie pliki są synchronizowane dwukierunkowo, co oznacza, że zmiany wprowadzone poprzez edycję z poziomu dysku komputera pojawią się również jako nowa wersja pliku w chmurze. Dzięki temu możesz pracować na dokumentach swoich i grupowych bez konieczności ich ściągania, a następnie ponownego wysyłania do Bitrix24.