Cloud czy Self-hosted? Którą wersję Bitrix24 wybrać?

Bitrix24 jest portalem do prowadzenia codziennych działań w firmie, który łączy funkcjonalność tradycyjnie przypisywaną portalom intranetowym ze sposobem komunikacji, w obrębie organizacji, znanym między innymi z portali społecznościowych. Tworzy to optymalny mix: użyteczności, łatwości obsługi, efektywności komunikacji i współpracy.

Jeżeli poszukujesz platformy do prowadzenia projektów, współpracy, organizacji procesów sprzedaży, mogą zainteresować Cię różne opcje zaspokojenia Twoich potrzeb. Bitrix24 oferowany jest jako usługa świadczona w chmurze (model SaaS) oraz jako wersja tzw. pudełkowa - instalowana na własnym lub na wynajętym serwerze.

W zależności od modelu biznesowego, rozmiaru firmy i Twoich specyficznych wymogów, możesz wybierać pomiędzy elastycznymi planami miesięcznej subskrypcji (wersje Bitrix24 Cloud) lub zakupić własną, dożywotnią licencję Bitrix24 w edycji Business. Obie opcje niosą pewne korzyści i ograniczenia związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.

Poniższe porównanie pozwoli Ci na szybkie zapoznanie się z podstawowymi różnicami pomiędzy wersjami Cloud oraz Self-hosted.

Aspekty techniczne

 

Bitrix24 Cloud

Bitrix24 Self-hosted (edycje BizPace)

Serwer

 • Brak kosztów utrzymania serwera
 • Bez potrzeby instalacji i utrzymywania systemu
 • Szybki start - krótka rejestracja, aby utworzyć konto
 • Instalacja wymaga serwera i związanego z nim oprogramowania

Miejsce na dane

 • Ograniczona przestrzeń dyskowa w planie Standard i nielimitowana w planie Professional
 • Dodatkowa przestrzeń na dane może zostać dokupiona
 • Limitowane wyłącznie fizyczną pojemnością dysków serwera

Administracja systemem

 • Brak dostępnego interfejsu i narzędzi do administrowania systemem
 • W pełni funkcjonalny panel administracyjny
 • Zarządzanie i konfiguracja modułów, struktury i dostępnych narzędzi
 • Dostępne są zaawansowane narzędzia administracyjne

Konfigurowanie systemu

 • Brak możliwości konfigurowania wyglądu systemu
 • Brak możliwości konfigurowania modułów
 • Możliwość wykorzystania procesów biznesowych w celu rozszerzenia funkcjonalności
 • Dostęp do kodu źródłowego oprogramowania
 • Konfigurowalne komponenty i template'y
 • Konfigurowalny wygląd systemu
 • Dostępne API

Możliwości integracji

 • Ograniczona (API REST)
 • Active Directory
 • NT LAN Manager (NTLM)
 • MS Exchange
 • MS SharePoint
 • API

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych (backup)

 • Firma Bitrix dokonuje codziennego backupu i przywraca poprzednią wersję systemu na żądanie (dotyczy kont płatnych)
 • Brak możliwości kontrolowania systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa przez użytkownika
 • Zarządzanie tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych systemu
 • Harmonogramowanie backup'u
 • Opcja tworzenia backup'u w chmurze

Bezpieczeństwo systemu

 • Dostęp do systemu wyłącznie poprzez szyfrowane łącze SSL
 • Cztery niezależne centra danych zapewniają wysoką dostępność usługi
 • Filtr proaktywny Web Application Firewall
 • Moduł zarządzania bezpieczeństwem systemu
 • W pełni konfigurowalne narzędzia do tworzenia i utrzymywania polityki bezpieczeństwa systemu

Wersja serwerowa Bitrix24 (Self-hosted, BizPace) zawiera dodatkowy zestaw narzędzi, niedostępny w wersji Cloud:

• Możliwość tworzenia wielu odrębnych instancji intranetu w ramach jednej licencji (wersja Bitrix24 BizPace Enterprise)
• Elektroniczne zamówienia wewnętrzne na usługi i produkty (poprzez web-formularze)
• Moduł zarządzania nowymi pomysłami w organizacji
• Firmowa galeria zdjęć
• Moduł Helpdesk dla organizacji i jej klientów
• Moduł szkoleń elektronicznych e-Nauka
• Możliwość zarządzania listami danych
• Elastyczne zarządzanie treściami (CMS)
• … i wiele więcej.

Aspekty ekonomiczne

Bitrix24 Cloud

Korzystanie z oprogramowania w chmurze, w planie SaaS (Software as a Service), jest coraz powszechniejszą praktyką. Ta forma zapewnia elastyczność finansowania i nieprzerwany dostęp do systemu 24/7 z każdego miejsca, w którym jest możliwość połączenia z internetem.

Bitrix24 Cloud może być dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem, gdy zatrudniasz dużą liczbę pracowników, ponieważ płatne subskrybcje zakładają dostęp nielimitowanej liczbie użytkowników zarówno do intranetu (pracownicy), jak i ekstranetu (partnerzy, dostawcy, klienci).

Koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem Bitrix24 Cloud:
• Standardowe wyposażenie stanowisk użytkowników w komputery klasy PC, urządzenia mobilne klasy smartfon / tablet
• Dostęp do internetu - opłaty zgodne z taryfami dostawcy internetu
• Miesięczny abonament za Bitrix24: $99 za wersję Standard, $199 za wersję Professional
• Opcjonalne, dodatkowe usługi, takie jak szkolenia, modelowanie procesów biznesowych, opieka merytoryczna - świadczone przez partnera firmy Bitrix - firmę Scan IT Sp. z o.o.

Bitrix24 Self-hosted

Twoja firma może być bardziej przekonana do tradycyjnego postrzegania zasad bezpieczeństwa danych i preferować rozwiązanie, w którym dane wrażliwe są przechowywane na kontrolowanych przez nią serwerach. Atrakcyjną formą pozyskania własnego portalu intranetowego będzie wówczas zakup dożywotniej licencji Bitrix24 Self-hosted. Instalacja systemu może się wówczas odbyć we własnej serwerowni lub w hostingu zewnętrznym.

Koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem Bitrix24 Self-hosted:
• Hardware i software dla sieci lokalnej
• Hosting u zewnętrznego dostawcy
• Licencja na Bitrix24 (Bitrix24 Business 12, 50, 100, 250, 500 użytkowników, Enterprise 500, 1000 użytkowników i unlimited)
• Koszt wdrożenia wykonanego przez partnera firmy Bitrix, takiego jak firma Scan IT Sp. z o.o.
• Koszty utrzymania systemu: usługa może być w outsourcingu, świadczona przez firmę Scan IT Sp. z o.o. lub wykonywana przez przeszkolonego administratora IT w zasobach firmy
• Opcjonalne usługi dodatkowe: szkolenia, budowanie procesów workflow, opieka merytoryczna i serwisowa

Migracja pomiędzy wersjami Bitrix24

Jeżeli początkowo zdecydujesz się na niższą wersję Bitrix24, a z czasem Twoje potrzeby zaczną przekraczać dostępne w tej opcji możliwości, zawsze masz możliwość dokonania migracji systemu do wersji w planie wyższym (np. Cloud Standard do Cloud Professional / BizPace do BizPace Enterprise), a także z wersji Clould do wersji Self-hosted. Proces ten może zostać tak przeprowadzony, żeby nie stracić żadnych dotychczas wprowadzonych w systemie danych i informacji.

Kategorie: