Dodaj komentarz

Kopie zapasowe (backup) w wersji chmurowej Bitrix24

Dzisiejszy wpis powstał w odpowiedzi na pytania o bezpieczeństwo danych gromadzonych w portalu Bitrix24. Kwestia ta jest o tyle istotna, że ciągłość dostępu do informacji, zebranych chociażby w module CRM, decyduje o sprawnym realizowaniu wielu procesów w organizacji. Żadna firma nie może dziś sobie pozwolić na dłuższe zakłócenia w przebiegu procesów sprzedażowych, a już na pewno nie na bezpowrotną utratę wartościowych danych.

Na szczęście oprogramowanie Bitrix24 gwarantuje wiele mechanizmów zabezpieczających niematerialną wartość firmy, jaką jest informacja i wiedza zgromadzona w systemie. W przypadku Bitrix24 w chmurze (wersja Cloud), zarówno w planach płatnych, jak i w wersji bezpłatnej, dla wszystkich kont tworzone są codziennie kopie zapasowe, które zwykle są przechowywane na serwerach przez okres 1 tygodnia.

Twoje konto firmowe w Bitrix24 jest chronione przed różnymi zdarzeniami losowymi. Zwróć jednak uwagę, że przywrócenie utraconych danych możliwe jest jedynie dla kont prowadzonych w planie płatnym. Jeżeli któryś z pracowników przypadkowo wykasuje informacje (zadania, rekordy bazy modułu CRM, inne wpisy), a posiadasz płatną subskrypcję, możesz skontaktować się z obsługą Helpdesk, aby zgłosić potrzebę przywrócenia danych.

Jeżeli jesteś zmuszony rozważyć backup systemu, zwróć uwagę na poniższe fakty:

1. Twoje dane mogą zostać przywrócone na 2 sposoby:
Przywrócenie z kopii zapasowej modułu CRM: baza danych CRM może zostać przywrócona do określonego punktu, jednakże wszelkie zmiany wprowadzone po tym czasie zostaną utracone. Metoda pozwala odzyskać informacje w przypadku usunięcia leadów, kontaktów, deal’i, danych firm, itd.
Przywrócenie całego systemu z kopii zapasowej: cała baza intranetu Bitrix24 zostaje przywrócona do stanu z określonej daty, a wszystkie zmiany wprowadzone po tym czasie zostają utracone. Metoda pozwala odzyskać utracone zadania, wydarzenia kalendarza, konwersacje, projekty i wszelkie inne dane.


2. Żądanie przywrócenia kopii zapasowej musi być zgłoszone przez właściciela konta Bitrix24 (osobę, która zarejestrowała firmowe konto w portalu Bitrix24, tzw. pierwszy administrator).

3. Przywrócenie danych zawsze będzie miało wpływ na dane wszystkich użytkowników. Nie da się przywrócić danych wybiórczo, dla poszczególnych użytkowników systemu.

4. Przywrócenie danych możliwe jest z kopii zapasowych tworzonych maksymalnie do tygodnia wstecz.

5. Wszystkie dane wprowadzone do systemu po dacie, z której pochodzi przywracana wersja, zostaną utracone.

6. Jeżeli posiadasz darmowe konto w Bitrix24, możesz przywrócić kopię zapasową jedynie wówczas, gdy zamierzasz przejść na wersję płatną.

W przypadku wersji Bitrix24 Self-Hosted (tzw. serwerowej), system tworzenia kopii zapasowej jest zarządzany przez administratora portalu.

Kategorie: