Dodaj komentarz

Duży update Bitrix24 Zima 2015 - część I

Firma Bitrix przedstawiła duży update dla Bitrix24, a w ramach niego wiele nowych funkcji, między innymi: nowy czat w komunikatorze, dodatkowe narzędzia analityczne w module CRM, zależności pomiędzy zadaniami na wykresie Gantta, możliwość wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z poziomu tablicy aktywności, i wiele innych. W tym wpisie przedstawiam pierwszą grupę z wymienionych nowości.

 

Nowe funkcje czatu 

Komunikator w Bitrix24 jest popularnym i intensywnie wykorzystywanym przez firmy narzędziem prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym. Jest szybki, wygodny i dostępny zarówno przez przeglądarkę jak i aplikację mobilną i aplikację desktopową.

W nowej wersji komunikatora czat można rozpocząć jednym przyciskiem, wybierając przy tym jego rodzaj: czat prywatny z jednym użytkownikiem, czat grupowy lub czat ze wszystkimi pracownikami. Z łatwością można dodawać kolejnych uczestników rozmowy.

Analityczny panel CRM dla leadów i faktur

W nowej wersji Bitrix24 pojawiły się kolejne, szybkie raporty na bieżąco obrazujące sytuację sprzedażową, już nie tylko opierając się na dealach, ale także na leadach i fakturach. Narzędzie to pomoże monitorować również należności od kontrahentów.

 

Wykres Gantta z zależnościami między zadaniami

Moduł zadań zyskał nowe możliwości do jeszcze lepszego zarządzania projektami. Widok wykresu Gantta umożliwia teraz przybliżanie widoku, a także dynamiczne zarządzanie zależnościami pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

 

Zarządzanie datami realizacji zadań staje się w Bitrix24 prostsze; przesunięcie na osi czasu zadania głównego spowoduje jednocześnie analogiczne zmiany w zadaniach zależnych. Przy tym konfiguracja godzin i dni pracujących będzie w takim wypadku brana pod uwagę - system sprawdzi, czy nowe daty mieszczą się w czasie pracy i odpowiednio je dostosuje w razie konieczności.

Bitrix24 Network - nowy wymiar komunikacji między firmami

Użytkownicy Bitrix24 komunikują się i współpracują w ramach własnych systemów intranetowych. W ich obrębie mogą dzielić zasoby, tworzyć grupy robocze, grupowe konwersacje i przesyłać wewnętrzne wiadomości. Ale co zrobić, aby tę komunikację rozszerzyć poza "mury" firmowego intranetu?  Rozwiązaniem będzie sieć Bitrix24 Network, która pozwala na współpracę z innymi użytkownikami, innych systemów intranetowych Bitrix24.

Jak to działa? Gdy rozpoczynasz rozmowę w komunikatorze możesz zaprosić pracowników swojej firmy, ale także osoby spoza niej, posiadające konta w sieci Bitrix24. Możesz teraz odszukać kontakty po imieniu, nazwisku lub po adresie e-mail.

Linki typu "rich media"

Podczas wklejania linków do swoich rozmów zobaczysz, że system uzupełnia je o podgląd docelowej treści. Przeglądając taką rozmowę od razu można zorientować się, jakie informacje były w niej wymieniane.

 A w taki sposób będą wyglądały linki wewnętrzne, np. do zadań, wiadomości, obiektów CRM: