Jest to bardzo użyteczna funkcjonalność dla organizacji decydujących się na wdrożenie odrębnego intranetu dla każdego ze swoich oddziałów, departamentów lub innych jednostek organizacyjnych. Taka potrzeba może pojawić się, gdy wydziały firmy dysponują względnie dużą autonomią i charakteryzują się różną tożsamością, która może przejawiać się w różnicach dotyczących struktury intranetu, jego cechach użytkowych i w wyglądzie. Funkcja dostępna jest w wersji Bitrix24 z własnym hostingiem.

Kategorie: