Kalendarze

Czy chciałbyś mieć możliwość koordynowania terminów pracowników i rezerwacji zasobów szybko, łatwo i na każdej platformie? W Bitrix24 kalendarze osobiste oraz grup roboczych mogą być współdzielone z urządzeniami mobilnymi oraz z Outlookiem. Korzystaj z wygodnej funkcji przypominania o wydarzeniach, zadaniach i nie zapomnij nigdy o żadnym terminie. Integracja kalendarzy z urządzeniem mobilnym pozwala pracownikowi będącemu w drodze na wprowadzanie wszelkich zmian z poziomu telefonu i tabletu.

Kalendarze grupowe

Bitrix24 wspiera nielimitowaną liczbę kalendarzy, zakładanych dla różnych użytkowników i grup. Możesz stworzyć kalendarz dla swojej grupy roboczej, wydziału, oddziału firmy lub dla całej organizacji. Elastycznie przyznawane prawa dostępu określają kto może jedynie przeglądać, a kto dodawać wydarzenia do kalendarza grupowego. Prywatne terminy mogą być tworzone wówczas, gdy rezerwując określony zakres czasu w swoim kalendarzu nie chcesz ujawniać szczegółów wydarzenia.

Planowanie wydarzeń

Narzędzie będące dla Ciebie wsparciem podczas zarządzania i planowania publicznych wydarzeń, które daje możliwość zaproszenia nielimitowanej liczby gości. Wykorzystuj je, aby zaplanować wydarzenie dla kolegów bez konieczności pytania się ich wszystkich o wolne terminy. Powtarzające się wydarzenia mogą być ustawiane tak, aby pojawiały się cyklicznie w wyznaczonym interwale czasowym (np. tygodniowe, miesięczne, itp.).

Integracja z CRM

Wszystkie wydarzenia zaplanowane w CRM, takie jak spotkanie, czy telefon do klienta są automatycznie importowane do kalendarza Bitrix24. Może zostać ustawione przypomnienie, a z poziomu aplikacji mobilnej na telefonie lub tablecie można otworzyć dane wydarzenie, żeby obejrzeć jego szczegóły.

Kalendarze ulubione

Bitrix24 pozwala subskrybować wiele kalendarzy i wyświetlać wydarzenia w nich zapisane w jednym widoku. W ten sposób możesz łatwo przeglądać plany dnia innych osób i grup, i z tego poziomu koordynować zadania dla wielu pracowników oraz całych działów. Możliwa jest również synchronizacja dwukierunkowa kalendarzy, między innymi z Outlookiem i iCal.

Grafik nieobecności

Grafik wizualizuje informacje o planowanych i trwających nieobecnościach pracowników. Możesz łatwo zorientować się kto jest aktualnie w drodze, kto jest na wakacjach, a kto na zwolnieniu chorobowym. Grafik może być przeglądany w ujęciu dziennym, tygodniowym oraz w widoku kalendarza.

Spotkania i odprawy

Nie da się przecenić ważności spotkań firmowych;) Bitrix24 dysponuje narzędziem do zarządzania zaproszeniami, odpowiedziami na zaproszenia oraz punktami agendy spotkania, które następnie mogą być bezpośrednio przypisane jako zadania - wprost z głównego interfejsu. Podczas spotkania może być sporządzany protokół, a zapisane ustalenia stanowić będą przejrzystą listę po jego zakończeniu. Natomiast sprawy, które nie zostały omówione lub zakończone, w prosty sposób mogą zostać przepisane na kolejne spotkanie.