Zrób więcej z Bitrix24!

Bitrix24 to 35 narzędzi, do których zaliczają się między innymi: ticketing i helpdesk, zarządzanie wiedzą, automatyzacja przepływu pracy (workflow), raportowanie pracy, zarządzanie listami danych.

Puls Firmy

"Puls Firmy" pomaga ocenić i poprawić zaangażowanie pracowników w użytkowanie intranetu Twojej firmy. Przedstawia indywidualną aktywność w Bitrix24 w różnych widokach: ogólnym lub ze względu na jej rodzaj, jak na przykład funkcje społecznościowe, zadania, wykorzystanie aplikacji mobilnej itd. Puls Firmy daje wgląd w intensywność wykorzystywania narzędzi i pozwala wyciągnąć wnioski, czy zostały one właściwie zaadoptowane. Administratorzy oraz kierownicy mogą skorzystać ze stworzonych wcześniej szablonów wiadomości wyjaśniających określone funkcjonalności systemu i wysłać je jednym kliknięciem do tych użytkowników, którzy wykorzystują je w ograniczonym stopniu. Ma to na celu ośmielenie pracownika i wskazanie na korzyści wynikające ze stosowania narzędzi wbudowanych w Bitrix24, jak również wzmocnienie zaangażowania w określone aktywności.

Ograniczenie dostępu ze względu na adres IP

Możesz zdecydować się na ograniczenie dostępu wybranym użytkownikom lub działom w zależności od adresu IP. Dla przykładu, każdy użytkownik może mieć dostęp do Bitrix24 z sieci lokalnej, ale tylko wybrani pracownicy mogą dostać się do niej z urządzeń mobilnych lub na przykład z domu, a jeszcze inni mają nieograniczone możliwości logowania się z każdego miejsca.

Zarządzanie listami danych

Listy danych pomagają zapanować nad bazą danych od strony klienta systemu. Mogą to być katalogi dostawców, produktów, listy wydatków, itp. Listy w Bitrix24 posiadają bogatą funkcjonalność do wyświetlania wpisów dzięki filtrowaniu, sortowaniu, ukrywaniu i wyświetlaniu kolumn. Dostępny jest również mechanizm prostego przypisywania praw dostępu. Ponadto możliwa jest dwustronna synchronizacja z bazą SharePointa dla użytkowników systemu w wersji z własnym hostingiem.

Formularze

Moduł do tworzenia formularzy umożliwia tworzenie i publikowanie ankiet, wzorów do różnego rodzaju zapytań, próśb o komentarze itp. Za ich pomocą można zbierać dane wewnątrz i na zewnątrz organizacji w znany i wygodny dla użytkowników sposób. Funkcja dostępna w wersji Bitrix24 z własnym hostingiem.

e-Szkolenia

Narzędzie to wykorzystasz do tworzenia szkoleń dostępnych online oraz przeprowadzania testów i certyfikacji. Nie ma ograniczeń co do liczby szkoleń i testów, a przeprowadzać je możesz zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i dla osób zaproszonych do sieci ekstranet. Wszystkie wyniki uzyskane podczas e-Szkoleń są zapisywane i mogą podlegać analizom. Funkcja dostępna jest w wersji Bitrix24 z własnym hostingiem.

Helpdesk

Bitrix24 dostarcza profesjonalny system do udzielania pomocy i serwisu, który obsługuje system tzw. ticket'ów, czyli zgłoszeń nadsyłanych za pomocą odpowiednich formularzy lub poprzez e-mail. Funkcja dostępna jest w wersji Bitrix24 z własnym hostingiem.

Zaawansowana integracja

Bitrix24 integruje się ściśle z zadaniami w MS Outlook, kontaktami i kalendarzami (dwukierunkowa integracja wykorzystuje listy SharePointa bazujące na technologii SOAP). Konektor MS Exchange Serwer 2007/2010 służy do synchronizacji kalendarzy, zadań i kontaktów w Twoim intranecie z MS Exchange Serwer. Ponadto Bitrix24 integruje się z produktami Google i Apple dzięki wsparciu dla CalDAV i CardDAV. Wsparcie istnieje również dla Active Directory/LDAP dostarczając Twojemu portalowi scentralizowaną metodę zarządzania danymi.

Konfigurowalność i dostęp do kodu źródłowego

Możliwość edycji w zakresie front-endu i back-endu, struktury i layoutu daje szerokie możliwości dopasowania intranetu do Twoich oczekiwań. Bitrix24 wspiera AJAX / Active-X oraz adaptowalny interfejs z elastycznymi ustawieniami i komponentami obsługiwanymi w technice drag&drop. Bitrix24 dostarczany jest z pełnym kodem źródłowym i otwartym API, co oznacza, że zarówno zawartość, jak i wygląd może być przez Ciebie dostosowany w każdym czasie. Poza kilkoma dostępnymi layoutami i schematami kolorów możesz także zarządzać i tworzyć nieograniczoną liczbę szablonów. Opisane możliwości dotyczą wersji Bitrix24 z własnym hostingiem.

Obsługa wielu oddziałów

Jest to bardzo użyteczna funkcjonalność dla organizacji decydujących się na wdrożenie odrębnego intranetu dla każdego ze swoich oddziałów, departamentów lub innych jednostek organizacyjnych. Taka potrzeba może pojawić się, gdy wydziały firmy dysponują względnie dużą autonomią i charakteryzują się różną tożsamością, która może przejawiać się w różnicach dotyczących struktury intranetu, jego cechach użytkowych i w wyglądzie. Funkcja dostępna jest w wersji Bitrix24 z własnym hostingiem.