Automatyzacja procesów / pracy

Usprawnienie procesów biznesowych przekłada się nie tylko na lepsze relacje z klientem, ale również na działania związane z jego obsługą. Unifikacja systemów, które usprawniają realizację usług, możliwa jest poprzez korzystanie z różnego typu nowoczesnych rozwiązań. Bitrix24 to szeroka gama narzędzi organizacyjnych, które pozwalają na większą efektywność pracy, lepsze delegowanie zadań i zarządzanie czasem przeznaczonym na realizację danego zadania. Automatyzacja procesów biznesowych wiąże się więc z szybszym reagowaniem na oczekiwania klienta, realizowanie spraw zgodnie z ustalonym harmonogramem i pod ścisłym monitoringiem. Umożliwia bieżące śledzenie statusu zadania. Automatyzacja pracy sprawdza się zarówno przy realizacji prostych spraw (np. delegacje, wnioski urlopowe, zbieranie i wyszukiwanie informacji) oraz bardziej skomplikowanych (załatwianie spraw urzędowych – wniosków, skarg itp., realizacja zamówień, umawianie pacjentów na wizyty i inne).

Dzięki automatyzacji procesów w firmie czy instytucji ponosi się niższe koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników. Zmniejsza się również ilość popełnianych błędów (które zdarzają się przy tradycyjnych metodach pracy) oraz kładzie większy nacisk na realizację zadań w wyznaczonym terminie. Można więc maksymalnie zminimalizować wszelkie opóźnienia. Bieżący wgląd w dokumentację i niczym nieograniczone monitorowanie działań daje większą i lepszą kontrolę nad funkcjonowaniem danego podmiotu.

Automatyzacja pracy z wykorzystaniem platformy Bitrix24 możliwa jest poprzez takie narzędzia jak np. moduł CRM (to nowoczesny system informatyczny wspierający zarządzanie relacjami z klientem), czy elektroniczny obieg dokumentów (usprawniający przekazywanie korespondencji i realizację zadań).

Wykorzystując oprogramowanie Bitrix24 możesz liczyć na to, że twój biznes będzie działał sprawniej, co z pewnością wpłynie na wyniki sprzedażowe. Skorzystają z tego również instytucje i różnego typu organizacje podnosząc standard usług czy przyspieszając rozpatrywanie spraw.