Bitrix24 dla działu HR - intranet, jako portal do obsługi spraw pracowniczych

Co zrobić, żeby usprawnić procesowanie wniosków, zapytań, podań napływających od pracowników do działów personalnych? Istnieją systemy, które oferują kompleksowe podejście do problemu powtarzalnych czynności związanych z formalną stroną obsługi spraw pracowników. Bitrix24 jest portalem intranetowym, który integruje wiele narzędzi biznesowych wykorzystywanych w codziennych działaniach operacyjnych w firmie, między innymi w dziale HR.

Profil pracownika

Pozwolenie pracownikom na edycję ich własnych profili w intranecie nie tylko odciąża dział personalny i administratora systemu, ale także pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie, ponieważ mogą wówczas swobodniej wyrazić swoją osobowość. Użytkownik sam zadecyduje, jakimi informacjami na swój temat podzieli się ze społecznością firmy. Z poziomu profilu pracownika jest dostęp do jego galerii fotografii, bloga, kalendarza, możliwości nawiązania kontaktu poprzez komunikator. W Bitrix24 wszelkie uprawnienia do wyświetlanych i edytowanych przez pracowników informacji mogą być elastycznie zarządzane przez administratora.

Profil pracownka w Bitrix24

Profil pracownika w intranecie Bitrix24.

Grafik nieobecności i zarządzanie absencjami

Portal do obsługi spraw pracowniczych umożliwia składanie wniosków, na przykład o urlop lub wyjazd służbowy, bezpośrednio w intranecie, a zautomatyzowany proces biznesowy przeprowadzi sprawę przez wszystkie etapy akceptacji, informując również pracownika o jej statusie. Z urlopami i innymi nieobecnościami w miejscu pracy wiąże się także inna funkcjonalność - grafik zbierający i przedstawiający informacje o absencjach. Za każdym razem, gdy w kalendarzu pracownika zaistnieje zdarzenie związane z jego nieobecnością, grafik zostanie automatycznie zaktualizowany. Informacje do niego mogą być także wprowadzane manualnie przez upoważnionego pracownika. Każdy użytkownik intranetu może zapoznać się z grafikiem nieobecności, co znacząco poprawia efektywność planowania wspólnych działań i wydarzeń.

Grafik nieobecności w Bitrix24

Grafik nieobecności - bezcenne narzędzie działu personalnego.

Wewnętrzne e-Zamówienia na produkty i usługi

Sekcja e-zamówień przyda się w każdej firmie. Pracownicy mogą za jej pośrednictwem zgłaszać zapotrzebowanie na produkty biurowe, usługi związane z IT lub infrastrukturą, przepustki oraz inne, które zależą wyłącznie od potrzeb biznesowych firmy, ponieważ wszystkie takie procesy mogą być tworzone i dostosowywane indywidualnie.

Sekcja e-zamówienia w Bitrix24

Sekcja składania zamówień wewnętrznych, wspieranych przez procesy biznesowe.

Planowanie spotkań

Większość firm regularnie organizuje spotkania, więc możliwość efektywnego dysponowania zasobami, takimi jak sale, projektory i inne wyposażenie, jest kluczowa dla sprawnego zaplanowania i przeprowadzenia wydarzenia. Zaproszenie uczestników spotkania jest wygodniejsze, dzięki pobieraniu informacji z ich kalendarzy o wolnych terminach. Spotkanie może mieć także charakter telekonferencji, dzięki wbudowanemu w Bitrix24 komunikatorowi do prowadzenia rozmów głosowych i video.

Rezerwacja zasobów w Bitrix24

Rezerwacja zasobów w Bitrix24.

Automatyzacja procesów biznesowych - workflow

Funkcjonalnością Bitrix24, której zastosowanie powoduje znaczący wzrost efektywności organizacji, jest automatyzacja obiegu wszelkiego rodzaju dokumentów i wniosków. W systemie można zaprojektować i wdrożyć takie procesy bez specjalistycznej wiedzy - dzięki wbudowanemu, wizualnemu edytorowi. Bitrix24 z chwilą wdrożenia posiada już zestaw szablonów obiegu dokumentów, takich jak wnioski urlopowe czy też o wyjazd służbowy, wraz z możliwością ich edycji.

Proces biznesowy w Bitrix24

Wizualny edytor procesów biznesowych - workflow w Bitrix24

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna przedstawia w sposób schematyczny zależności służbowe w firmie i umożliwia szybkie dotarcie do odpowiedniej osoby i nawiązanie bezpośredniego kontaktu poprzez wbudowany w Bitrix24 komunikator. Struktura może być uzupełniana automatycznie z chwilą dodania nowego pracownika, poprzez integrację z Active Directory / LDAP lub też ręcznie - metodą drag & drop. Układ zależności służbowej wpływa na uprawnienia pracowników, według zasad ustanawianych w panelu administracyjnym intranetu.

Struktura organizacyjna w Bitrix24

Dynamiczna struktura organizacyjna.

Kategorie: