Dział HR wspierany przez społecznościowy intranet

Jak rozumieć intranet społecznościowy w firmie w kontekście roli, jaką odgrywa we wspieraniu działu personalnego? Termin "społecznościowy" dla działów odpowiedzialnych za komunikację najczęściej odnosi się do portali Facebook, Twitter, czy też Linkedin, wykorzystywanych do komunikowania się z rynkiem, a często również wewnętrznie - z pracownikami. Coraz częściej media społecznościowe służą działom HR również do wsparcia procesów rekrutacyjnych.

Z tej perspektywy należy rozważać wykorzystywanie społecznościowych mediów w działach HR oddzielnie, dzieląc na te adresowane działaniom zewnętrznym i na te, które służą celom wewnętrznym. Przyjrzyjmy się systemowi Bitrix24, który zawiera wiele, zintegrowanych funkcji zorientowanych na wsparcie procesów w działach personalnych i wspierających komunikację wewnętrzną w firmach. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd wybranej funkcjonalności Bitrix24, odpowiadającej na coraz większe potrzeby komunikacyjne i dotyczące efektywnej organizacji czasu pracy w nowoczesnych organizacjach.

Intranet społecznościowy

Bitrix24 obejmuje rozwiązania znane z mediów społecznościowych w powiązaniu z biznesowymi narzędziami wykorzystywanymi do codziennej pracy. Intranet umożliwia zastąpienie poczty e-mail, lub przynajmniej znaczne ograniczenie jej wykorzystania, dzięki wielu funkcjom lepiej rozwiązującym problem komunikacji w projektach, zarządzania zadaniami i automatyzacji powtarzalnych czynności i procesów.

Na podstawową funkcjonalność społecznościową intranetu Bitrix24 składają się:

Tablica aktywności

Tablica stanowi interaktywny obszar, zindywidualizowany dla każdego użytkownika, w którym odnotowywane są wszelkie nowe zdarzenia, które jego dotyczą. Z tego miejsca zapozna się z wiadomościami firmowymi, nowymi postami i komentarzami, odpowiedziami na wiadomości, informacjami o nadchodzących wydarzeniach. Użytkownik ma duże możliwości określania tego, jakiego typu informacje wyświetlane są dla niego, a także możliwość zaawansowanego filtrowania i wyszukiwania wiadomości i plików umieszczanych na tablicy.

tablica Bitrix24

Widok tablicy aktywności w Bitrix24, tuż po zalogowaniu do intranetu.

Grupy robocze i społeczności

Grupy w obrębie intranetu Bitrix24 mogą być zawiązywane po to, aby stworzyć odrębny obszar współpracy dla działów firmy (np. dla działu HR, działu sprzedaży), do prowadzenia współpracy przy projektach, a także do tworzenia grup pracowników dzielących te same zainteresowania. Grupy robocze służą kilku celom - przechowują wiedzę i informacje dotyczące konkretnych zagadnień, limitują dostęp do nich niezaangażowanym osobom, wspomagają pracę narzędziami do organizacji zadań, spotkań, repozytorium dokumentów i usprawniają komunikację pomiędzy członkami zespołu.

grupy robocze Bitrix24

Grupa robocza założona w Bitrix24 do prowadzenia projektu przez zespół pracowników.

Narzędzia do komunikowania się

Odmiennie, niż w przypadku intranetu tradycyjnego, intranet społecznościowy oferuje wiele różnych metod komunikowania się pracowników pomiędzy sobą oraz z firmą (z całymi działami, jednostkami organizacyjnymi, ogółem pracowników). W Bitrix24 użytkownicy mogą wysyłać wiadomości do wybranych pracowników i grup, które mogą być następnie komentowane budując w ten sposób wątek dyskusji, a także korzystać z rozbudowanego komunikatora czasu rzeczywistego do czatowania, prowadzenia rozmów głosowych i wideokonferencji.

komunikator Bitrix24

Okno komunikatora przeglądarkowego Bitrix24 z otwartą sesją video-rozmowy.

Kartoteka pracowników

Intranet społecznościowy Bitrix24 posiada rozbudowaną sekcję informacji o pracownikach firmy. Każdy użytkownik ma swój własny profil, a kartoteka pracowników pozwala szybko odnaleźć właściwą osobę, uzyskać informacje na jej temat i natychmiast się z nią skontaktować. Bitrix24 jest również wyposażony w moduł do budowania struktury organizacyjnej organizacji.

kartoteka pracowników Bitrix24

Widok z sekcji kartoteki pracowników.

Zintegrowane narzędzia pracy

Bitrix24 zapewnia nie tylko funkcje służące komunikacji i dystrybucji wiedzy, ale również bogaty zestaw narzędzi biznesowych operacyjnie wspierających działania pracowników. Repozytorium dokumentów pozwala uporządkować i sformalizować dostęp do zasobów danych firmy, moduły zarządzania projektami i zadaniami wspierają kierowników i zespoły podczas realizacji różnych przedsięwzięć. Moduł CRM służy do zarządzania procesem sprzedaży oraz relacjami z klientami i partnerami biznesowymi firmy. Wszystkie działania prowadzone przy wsparciu i  w obrębie intranetu mogą być usprawniane poprzez ich automatyzację - Bitrix24 wyposażony został w rozbudowane narzędzie do projektowania procesów biznesowych i budowy obiegu dokumentów i pracy (workflow).

wydajność pracy Bitrix24

Raport zestawiający planowane zasoby z ich wykorzystaniem w projekcie.

Kategorie: