Dodaj komentarz

Efektywne wyszukiwanie i filtrowanie treści w intranecie Bitrix24

W Bitrix24 znajdziecie kilka narzędzi zapewniających możliwość szybkiego i trafnego dotarcia do poszukiwanej treści. Każda pojawiająca się informacja i element w intranecie zostaje natychmiast zaindeksowany i od tej pory staje się możliwy do odnalezienia, ale wyłącznie przez tych użytkowników, którzy posiadają prawa dostępu do danej informacji czy też pliku.

Wyszukiwać w systemie można korzystając:

 • Z ogólnej wyszukiwarki, dostępnej na każdej stronie intranetu Bitrix24
 • Z funkcji filtrowania specyficznej dla danego modułu
 • Z filtrowania informacji pojawiających się na tablicy aktywności
 • Z wyszukiwarki w grupach roboczych
 • Z wyszukiwarki pracowników

 Ogólna wyszukiwarka Bitrix24

Okno wyszukiwarki umiejscowione jest na górnej belce każdej strony portalu. Wyszukiwarka może być użyta do odnalezienia treści i wpisów różnego typu: dokumentów, użytkowników, elementów CRM (firm, kontaktów, leadów, transakcji), zadań, grup roboczych, wątków konwersacji, itp.

wyszukiwarka bitrix24

Ogólna wyszukiwarka intranetu Bitrix24 w działaniu.

Z chwilą, gdy zacznie być wprowadzane szukane hasło, system zasugeruje wyniki uporządkowane według ich kategorii.

Filtrowanie

Opcja filtrowania dostępna jest w górnej, prawej części strony, między innymi w modułach biblioteki dokumentów i CRM. Pola, wedle których możliwe jest filtrowanie wyników, zależą od elementów znajdujących się na liście danych.

filtr dysk Bitrix24

Okno filtrów w module dysku Bitrix24.Drive

Niektóre formularze mają już wstępnie ustalone filtry, jak w powyższym przykładzie. Możesz także tworzyć własne ustawienia filtrów poprzez wprowadzenie parametrów do różnych pól. Zapisując takie ustawienie tworzysz własny zestaw filtrów do późniejszego wyszukiwania.

Filtr tablicy aktywności

Korzystając z funkcji filtrowania na tablicy aktywności, można sortować informacje według typu zdarzenia:

filtr tablica Bitrix24

Rozwijane okno filtra treści tablicy aktywności Bitrix24.

 • Wszystkie wydarzenia - wiadomości i posty, do których użytkownik posiada dostęp
 • Praca - wszystkie zdarzenia związane z wykonywanymi zadaniami: raporty, zadania, komentarze do zadań, itp.
 • Zakładki - elementy, które zostały przez użytkownika oznakowane, jako ulubione
 • Moja aktywność - wszelkie zdarzenia, jakie zostały zainicjowane przez użytkownika
 • Zapowiedź - ogłoszenia pochodzące od administratorów systemu i zarządu
 • Wyszukaj - w tym miejscu można podać autora informacji, jej adresatów oraz zakres dat pojawienia się wpisu, aby otrzymać dopasowane wyniki

Wyszukiwanie w grupach roboczych

Każda grupa robocza ma własną wyszukiwarkę, ograniczoną do zakresu informacji i plików powstałych w jej obrębie. Jej funkcjonalność pozwala filtrować i wyszukiwać informacje analogicznie, jak w przypadku filtru tablicy aktywności.

Znajdowanie pracowników

Strona Pracownicy -> Znajdź pracownika zawiera listę pracowników firmy. Wyszukiwarka w tej sekcji umożliwia wyszukiwanie osób spośród czterech kategorii: zatrudnieni, nieaktywni, użytkownicy extranetu, użytkownicy zaproszeni. Istnieje również skorowidz umożliwiający wyszukanie pracownika alfabetycznie.

znajdź pracownika Bitrix24

Wyszukiwanie pracownika na liście, w sekcji kartoteki pracowników.

Każdy wpis zawiera wskaźnik aktualnej dostępności pracownika, identyfikację statusu administratora i kierownika, a także posiada przycisk szybkiego dostępu do nawiązania kontaktu i przypisania zadania.

Kategorie: