Dodaj komentarz

Poznaj nowy firmowy dysk wirtualny w Bitrix24

Z ostatnią aktualizacją zaimplementowana została w systemie nowa funkcjonalność wirtualnego dysku Bitrxi24. Sprawdź, co możesz teraz z nim zrobić:

Współdziel swoje dokumenty

Wszystkie pliki i dokumenty potrzebne Ci do pracy możesz przechowywać i zarządzać w Bitrix24. Przesyłaj na swój dysk raporty, prezentacje, zdjęcia, umowy i dziel się nimi ze swoimi współpracownikami w prosty sposób ustalając poziomy uprawnień do plików i folderów dla każdego pracownika lub działu firmy (do odczytywania, edycji i w pełnym zakresie).

dysk1

Firmowy dysk jest domyślnie dostępny dla wszystkich pracowników, choć może to zostać zmienione przez administratora. Każdy pracownik może tworzyć nowe foldery na dysku i parametryzować prawa dostępu do nich, na przykład może zostać utworzony folder "Dział sprzedaży", do którego zasobów dostęp będą mieli wyłącznie handlowcy.

dysk2

Jeżeli osoba z odpowiednimi prawami dostępu będzie chciała usunąć pliki z dysku, musi mieć na uwadze, że znikną one ze wszystkich powiązanych lokalizacji; na przykład jeżeli były używane w zadaniach, w CRM lub innych aktywnościach. To gdzie dany plik występuje w intranecie można łatwo sprawdzić na stronie jego właściwości:

dysk3

Jeżeli chciałbyś udostępnić plik komuś spoza Twojej organizacji, komuś kto nie jest zarejestrowany w Twoim intranecie, możesz wygenerować publiczny link i przesłać go takiej osobie, która klikając w niego będzie mogła pobrać plik na swój komputer.

dysk4

Praca zespołowa z dokumentami

Masz możliwość rozpocząć współpracę nad dokumentem z innymi użytkownikami Bitrix24 bezpośrednio z poziomu interaktywnej tablicy aktywności. Możesz przesłać plik ze swojego komputera, załączając go do tworzonej wiadomości, bądź też wybrać go z jednej z bibliotek dokumentów zlokalizowanych na wirtualnym dysku w Bitrix24. Możesz także stworzyć nowy dokument online, przy wykorzystaniu wyłącznie swojej przeglądarki internetowej (bez udziału zainstalowanego na komputerze pakietu biurowego), korzystając z Google Docs, Microsoft Office Online, lub też korzystając z lokalnego oprogramowania MS Office, OpenOffice, itp.

dysk5

Jeżeli dołączasz dokumenty do zadań lub wydarzeń w kalendarzu, lub do obiektów w module CRM, ich edycja z tamtych miejsc będzie skutkowała zmianami w tym pliku i dotyczyć będzie jego wszystkich wystąpień w intranecie. Wszystkie poprzednie wersje danego dokumentu są automatycznie zapisywane w jego historii (wersjonowanie plików) i można do nich powrócić w każdym czasie.

dysk6

Tworzenie i przesyłanie dokumentów do Bitrix24

Teraz możesz tworzyć nowe pliki zapisywane w repozytorium dokumentów w Bitrix24, korzystając z lokalnie zainstalowanego oprogramowania (na przykład MS Office) lub poprzez usługi w chmurze, takie jak Google Docs, MS Office Web App. To z jakiej aplikacji chcesz domyślnie korzystać podczas pracy z dokumentem możesz zawsze zmienić w ustawieniach na dysku Bitrx24 lub z poziomu tablicy aktywności klikając w opcję "Więcej" przy danym pliku.

dysk7

Możesz przesyłać wiele plików jednocześnie:

dysk9

Możesz sortować pliki w repozytorium po nazwie, dacie lub rozmiarze:

dysk10

Praca z plikami online lub offline

Korzystając z aplikacji desktop Bitrix24, zainstalowanej na Twoim komputerze lokalnie, możesz przechowywać, organizować i pracować na plikach jednocześnie w repozytorium dokumentów w chmurze i na dysku swojego komputera. Aby umożliwić synchronizację dysku wirtualnego Bitrix24 ze swoim komputerem, pobierz aplikację Bitrix24 dla Windows lub aplikację Bitrix24 dla Mac, przejdź do zakładki "Drive" i włącz opcję synchronizacji. Na dysku Twojego komputera zostanie utworzony folder "Bitrix24", w którym będą synchronizowane dwukierunkowo wszystkie pliki z wirtualnym dyskiem Bitrix24. Możesz również podłączyć foldery z firmowego dysku i one również będą wówczas synchronizowane z Twoim lokalnym folderem Bitrix24. W ten sposób aplikacja Bitrix24 desktop umożliwia lokalną pracę z dokumentami zgromadzonymi w chmurze, bez konieczności ściągania ich na komputer.

Możesz otwierać pliki dołączane do zadań i wydarzeń w kalendarzu, bądź też obiektów modułu CRM (klienci, kontakty, oferty, lead, itd.). Jeżeli będziesz je edytował, nowe wersje plików pojawią się, jako update w komentarzu i zastąpią poprzednią wersję pliku we wszystkich jego wystąpieniach w intranecie. Jeżeli nie posiadasz praw do edycji dokumentu, ale zostałeś zaproszony do dyskusji nad nim, również możesz go zmieniać z tą różnicą, że Twoja wersja zostanie przesłana w komentarzu i nie zastąpi oryginalnej.