Dodaj komentarz

Nowe możliwości automatyzacji procesu sprzedaży w CRM Bitrix24

Reguły automatycznie uruchamianych zdarzeń w module CRM mogą dotyczyć  leadów oraz deali i znacząco pomagają usprawnić proces obsługi spraw handlowych. Możesz użyć reguł do uporządkowania czynności, które powinny być podejmowane przez personel działu sprzedaży i obsługi klienta na określonych etapach cyklu sprzedaży, a część z tych czynności będzie wykonywać się w pełni automatycznie, jak np. wysyłanie standardowych wiadomości e-mail do klientów. 

Reguły automatyzacji są powiązane z odpowiednimi statusami spraw i gdy dany status zostanie osiągnięty, reguła zostanie uruchomiona. Możesz określić czas aktywacji oraz rodzaj zaplanowanej akcji: założenie zadania powiązanego ze sprawą, powiadomienie pracownika, wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia telefonicznego, bądź inną akcję, zależnie od potrzeby. Ustawień tych dokonuje się jednokrotnie, z możliwością późniejszej ich edycji.

Automatyczne Reguły

Możesz określić, kiedy reguła powinna zostać zastosowana:

 • Natychmiast przy zmianie statusu sprawy handlowej.
 • Po poprzedniej - dzięki tej opcji możesz zbudować łańcuch logicznych powiązań między akcjami, na przykład, jeżeli dana reguła nie powinna zostać uruchomiona, zanim nie zostanie wykonana poprzednia (przypadek , gdy najpierw powinien zostać wysłany e-mail, a dopiero po nim wykonany telefon).
 • Interwał opóźnienia - prawdopodobnie najpopularniejszy parametr, który pozwoli Ci odwzorować właściwie zaplanowany ciąg zdarzeń podczas pracy z klientem. Na przykład, po wysłaniu wiadomości e-mail do klienta (status = e-mail wysłano) wykonanie telefonu za 1 dzień z pytaniem, czy klient jest zainteresowany. Następnie wysłanie ponownej wiadomości e-mail po 2 dniach, a zadanie dla handlowca po 3 dniach, itd.
 • Przed datą podaną w sprawie - ta opcja pozwoli automatycznie wysłać przypomnienie przed datą płatności zarejestrowaną w sprawie, albo przypomnienie klientowi o zaplanowanym spotkaniu.

Typy Automatycznych Reguł

 • Usuwanie leadów i deali - np. w przypadku określenia sprawy jako bez znaczenia dla dalszych działań, albo w przypadku żądania ze strony klienta o usunięcie jego danych z bazy.
 • Powiadomienie - za pomocą tej akcji możesz tworzyć automatyczne powiadomienia dla handlowców  o akcjach, które powinny być podejmowane na określonych etapach pracy z klientem. W powiadomieniu może być zawarta informacja o tym, czego dokładnie oczekuje się w kolejnym kroku i kto będzie wskazany jako autor tego powiadomienia.
 • Dodawanie wiadomości na Tablicę - to kolejny sposób na powiadamianie pracowników o sprawach, które wymagają ich uwagi. Dodanie wiadomości na Tablicę pozwala zainicjować dyskusję, wymianę plików. Czas dodania wiadomości i jej adresaci są do skonfigurowania w ustawieniach reguły.
 • Zmiana statusu - pozwala na automatyczną kontrolę przepływu sprawy z jednego etapu do kolejnego. W zależności od spełnienia wskazanego warunku, akcja ta zmieni status sprawy na nowy.
 • Zmiana osoby odpowiedzialnej - prosta reguła przenosząca odpowiedzialność za sprawę na innego pracownika.
 • Wysłanie wiadomości - ta reguła automatycznie wyśle e-mail do Twojego klienta. Wystarczy określić tytuł wiadomości i dodać jej treść.
 • Kontrola - pozwala kontrolować sprawy handlowe, automatycznie powiadamiając menedżera o leadach/dealach, które nie zostały obsłużone, albo o tych, które zbyt długo pozostają na jakimś etapie sprzedaży.
 • Wykonanie telefonu - automatycznie zaplanuje rozmowę telefoniczną i powiadomi o tym handlowca.
 • Planowanie spotkania - reguła założy spotkanie z klientem, doda je do aktywności handlowca i jego prywatnego kalendarza.
 • Webhook - pozwala przesłać informację do dowolnego, zewnętrznego systemu informatycznego.

Wyzwalacze

Wyzwalacze są to akcje wykonane przez klienta, które warunkują uruchomienie automatycznej reguły w CRM. Gdy zadziała wyzwalacz, sprawa zostanie automatycznie przeniesiona na określony etap, co z kolei może zainicjować automatyczną regułę.

Należy mieć na uwadze, że przeniesienie sprawy na nowy etap nie spowoduje wykonania reguł z poprzednich etapów, jeżeli podczas wyznaczania nowego etapu zostaną jakieś pominięte.

Nowa funkcjonalność zaimplementowana przez firmę Bitriks zdecydowanie umacnia jej system CRM wśród najbardziej elastycznych i nowoczesnych rozwiązań do organizowania i wspierania procesów sprzedaży i obsługi klienta. Opisane powyżej możliwości oferują plany płatne Bitrix24: Plus, Standard i Professional. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i do kontaktu z firmą Scan It, w celu omówienia procesu wdrożenia Bitrix24 w organizacji.

Tagi: