Bitrix24 CRM - darmowy system do automatyzacji procesu sprzedaży, zarządzania zespołem sprzedażowym oraz relacjami z klientami.

Bitrix24 jest jednym z najpopularniejszych darmowych rozwiązań CRM, które oprócz narzędzi do zarządzania relacjami z klientami zawiera także szereg funkcji służących monitorowaniu sytuacji sprzedażowej i śledzenia wyników pracy handlowców. Wbudowany edytor procesów biznesowych jest potężnym narzędziem, które wykorzystane do zautomatyzowania procesów gwarantuje firmie natychmiastowy zwrot z inwestycji, w postaci poprawy wyników sprzedażowych. CRM Bitrix24 to także zarządzanie sprzedażą na każdym etapie cyklu życia klienta: od leada, poprzez zarządzanie bazą kontaktów, firm, ofert, prowadzenie szans sprzedażowych (deali), aż po fakturę i rozliczenie wyników w drodze raportowania. Z tym systemem zarządzania sprzedażą możesz także prowadzić kampanie marketingowe, automatycznie gromadzić leady z różnych źródeł (z połączeń przychodzących, z emaili, poprzez formularze na stronach www), planować i przeprowadzać szkolenia sprzedażowe dla swojego zespołu, zarządzać kanałem sprzedaży partnerskiej/dilerskim, współpracować z klientami i partnerami firmy, obsługiwać połączenia telefoniczne.

Bitrix24 dostępny jest jako darmowa wersja w chmurze (Bitrix24 Cloud), a także w planach płatnych. Oprogramowanie możesz także zakupić na własność, wraz z dostępem do kodu źródłowego, w wersji Bitrix24 Self-hosted BizPace.

Tablica aktywności modułu CRM

CRM Bitrix24 to nie tylko baza informacji o kontaktach i firmach, to również pełna historia interakcji o nawiązanych połączeniach telefonicznych, wysłanych i otrzymanych emailach, odbytych spotkań. Wszystkie te dane są na bieżąco zbierane i zapisywane pod odpowiednimi kontaktami, firmami, dealami, leadami. Wiele z tych czynności może odbywać się automatycznie, w zależności od aktywnych integracji. Wszelkie planowane zdarzenia i aktywności z klientami są odnotowane w systemie CRM, jak również prezentowane w kalendarzach i w zadaniach pracowników.

Zarządzanie uprawnieniami w CRM

Administratorzy systemu mają do swojej dyspozycji elastyczne narzędzia, pozwalające im na wykreowanie różnych zestawów uprawnień do CRMu dla pracowników i grup użytkowników. Role uprawnień określają dostęp do poszczególnych obiektów bazy CRM oraz to, jakie informacje i działania są dostępne.

Personalizowane raporty sprzedaży

Bitrix24 CRM oferuje pełne zarządzanie cyklem życia klienta, wliczając w to możliwość kreowania własnych, unikalnych etapów sprzedaży. Wbudowane raporty, takie jak lejek sprzedaży, pozwalają na bieżąco śledzić portfel zamówień i odnieść się do jego wartości w kontekście różnych etapów prowadzonych projektów handlowych. Z tego miejsca menedżer sprzedaży może również użyć wygodnych filtrów do zawężania zwizualizowanych danych, a także przejść bezpośrednio do listy przefiltrowanych szans sprzedaży.


Segmentacja bazy kontrahentów

Istnieje wiele możliwości wyodrębniania poszczególnych segmentów klientów, przez wzgląd na ich określone cechy. Administrator może dowolnie kształtować zestaw danych gromadzonych za pośrednictwem formularzy, przypisanych do obiektów CRM. Łatwy w obsłudze kreator umożliwia dodawanie własnych, dodatkowych pól, które mogą być również wiązane ze słownikami i elementami istniejących w Bitrix24 baz danych, jak na przykład z innymi obiektami bazy CRM (kontaktami, dealmi, firmami, leadami), bądź też pracownikami. Dodatkowe pola mogą stanowić doskonały sposób na tworzenie specyficznych dla danego biznesu atrybutów, a te z kolei mogą posłużyć do segmentacji bazy klientów.

Darmowa aplikacja mobilna Bitrix24

Bitrix24 występuje również w wersji mobilnej, na smartfony i tablety z systemami Android® oraz iOS®. W ramach aplikacji mobilnej dostępny jest również moduł CRM, za pośrednictwem którego można w wygodny sposób, bez dostępu do komputera, przeglądać bazy danych CRM o kontaktach, firmach, prowadzonych projektach sprzedażowych, przeglądać i edytować aktywności sprzedażowe, dodawać nowe obiekty i informacje, wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać emaile, itd. Dodatkowo aplikacja mobilna służy jako punkt dostępu do firmowego portalu intranetowego. Zapewnia pełnię możliwości komunikacji za pośrednictwem wiadomości i komunikatora, a także nawiązywanie połączeń wideo i głosowych. Z łatwością użytkownicy Bitrix24 uzyskują dostęp do swoich plików, kalendarzy, zadań, grup projektowych. Integracja z systemem Android® i iOS® pozwala na szybką i stałą synchronizację książki kontaktowej telefonu z bazą informacji o pracownikach, a także kalendarzy.

Telefonia zintegrowana z Bitrix24 CRM

System CRM w Bitrix24 jest zintegrowany z funkcjonalnością telefonii, co oznacza możliwość wykorzystania tego oprogramowania jako centrali telefonicznej do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących. Wszelkie połączenia telefoniczne są automatycznie odnotowywane w module CRM pod odpowiednimi kontaktami. Dodatkowo rozmowy mogą być nagrywane do późniejszego odsłuchu.

Email marketing w CRM

Technologia zintegrowanych skrzynek email (Send&Save) wspiera wysyłanie zbiorczych wiadomości do grup klientów oraz emaili indywidualnych, także z załącznikami, i tworzonych na bazie wcześniej zaprojektowanych szablonów. System CRM odpowiednio zarządza pocztą w taki sposób, aby wiadomości wychodzące i napływające były odpowiednio dystrybuowane pomiędzy obiekty CRM i użytkowników systemu. Z nierozpoznanych wiadomości moduł CRM może automatycznie zakładać nowe leady.

Automatyzacja procesu sprzedaży w systemie CRM

Bitrix24 zapewnia w pełni funkcjonalny, zaawansowany, wizualny edytor procesów biznesowych. Prostą techniką chwyć-i-upuść (drag&drop) administrator może budować mniej lub bardziej kompleksowe schematy obiegu informacji i pracy, związanych z działaniami sprzedażowymi. Przykładami wykorzystania mechanizmu automatyzacji procesów biznesowych mogą być: automatyczne przypisywanie leadów w zależności od zestawu warunków, takich jak źródło pochodzenia, wartość, lokalizacja itp., automatycznie generowane powiadomienia dla menedżerów sprzedaży związane z osiąganiem określonych statusów w procesie sprzedaży, automatyczne zakładanie zadań dla handlowców, automatycznie generowana wysyłka standaryzowanych wiadomości e-mail do klientów, i wiele innych przypadków, które zależą wyłącznie od potrzeb biznesowych użytkowników CRMu.

Tworzenie dowolnych baz danych w Bitrix24

Zarządzanie bazami danych i bibliotekami dokumentów bezpośrednio z front-end systemu jest bardzo użyteczną funkcjonalnością Bitrix24, również w kontekście obsługi klientów w module CRM. Wszelkie bazy informacji o kontrahentach, dostawcach, katalogi produktów, cenniki, wykazy kosztów, itp. mogą być raz na zawsze uporządkowane, a następnie w prosty sposób zarządzane w Bitrix24. Połączone z bazą danych procesy biznesowe mogą automatycznie czuwać np. nad aktualnością wpisów, a także uruchamiać akcje w odpowiedzi na zaistniałe warunki, na przykład w przypadku aktualizacji cennika poinformowani zostaną handlowcy, a jeżeli certyfikat straci swoją ważność, odpowiednie osoby otrzymają zadanie jego zaktualizowania. Listy danych mogą być synchronizowane z SharePointem.