Zarządzanie relacjami

CRM w Bitrix24 stanowi platformę do zarządzania i śledzenia zdarzeń mających związek z potencjalnymi i aktualnymi klientami, partnerami, agentami i współpracownikami firmy. Na system CRM składają się karty kontaktów i firm, w których odnotowywana i przechowywana jest historia interakcji. Wszelkie nowe akcje (rozmowy telefoniczne, wiadomości, spotkania), jakie miały miejsce i związek z danym kontaktem lub firmą są odnotowywane, a dalsze działania mogą być zaplanowane, włączając w to wykorzystanie zintegrowanej z kontaktem listy zadań.

Zarządzanie interakcją

CRM w Bitrix24 zawiera instrumenty do tworzenia raportów, importu i eksportu kontaktów, przeprowadzania analiz oraz dokonywania segmentacji rynku docelowego. Nowo wprowadzane kontakty mogą być dzielone pomiędzy menadżerów sprzedaży. System umożliwia także przeprowadzanie analiz dla kampanii marketingowych. Dostęp do danych związanych z kontraktami i firmami może być ograniczany, w zależności od ich statusu lub innych parametrów. Interfejs CRM jest wygodny i intuicyjny w użytkowaniu. Zawiera również własną tablicę, za pomocą której wszelkie działania (notatki, wiadomości e-mail, zadania, spotkania i rozmowy telefoniczne) mogą być inicjowane dla jednego lub wielu obiektów z bazy CRM.

Raporty i lejek sprzedaży

Szybkie spojrzenie na lejek sprzedaży wystarczy, aby otrzymać obraz sytuacji. Poszczególne stany lejka mogą być dodawane i konfigurowane, a pojawiają się, jako kolejne jego poziomy oznaczone własnymi kolorami. Wysokość jednego poziomu wskazuje na całkowitą sumę transakcji zawierających się w danym etapie, a poniżej dołączona jest tabela z wartościami numerycznymi, w celu przedstawienia szczegółów.

Oferty

Tworzenie ofert w module CRM Bitrix24 jest szybkie i intuicyjne. Oferta składa się z konfigurowalnych pól i statusów, elastyczne są również stawki podatku VAT i upusty. Ofertę można stworzyć bazując na katalogu produktów i usług, a następnie przesłać ją na e-mail kontrahenta. W ramach zarządzania dokumentami sprzedaży oferta może zostać przekształcona w inne dokumenty w CRM, na przykład w fakturę.

Faktury w CRM

CRM w Bitrix24 daje możliwość prostego wystawienia faktury. Dane klienta z CRM są automatycznie umieszczane na dokumencie, wystarczy wybrać właściwy kontakt. Produkty lub usługi, które mają być umieszczone na fakturze, mogą zostać wybrane z istniejącej bazy lub stworzone na poczekaniu. Gdy dokument zostanie ukończony, możesz przesłać go wprost z CRM na adres e-mail klienta, zapisać jako dokument PDF, a także wydrukować wprost z przeglądarki internetowej.

Mobilne CRM

Korzystaj z tego, że CRM dostępne jest także w mobilnej aplikacji Bitrix24, a zwłaszcza wówczas, gdy jesteś w drodze. Bitrix24 daje dostęp do tworzenia i edycji wpisów w bazie oraz wystawiania faktur wprost z urządzenia mobilnego. Również w tej wersji aplikacji możesz korzystać z takich funkcji, jak katalog produktów, przeglądanie list klientów, a nawet wykonywać połączenia telefoniczne bezpośrednio z mobilnego CRM. Aby skorzystać z bogatej funkcjonalności rozwiązania mobilnego Bitrix24 na telefon i tablet pobierz odpowiednią aplikację, odpowiednio z Apple Store lub Google Play.

Wysyłanie wiadomości e-mail do klientów

Z CRM Bitrix24 możesz wysyłać indywidualnie adresowane lub grupowe wiadomości e-mail do klientów z różnych list kontaktowych. Dołączyć pliki do wiadomości możesz zarówno ze swojego komputera, jak i z biblioteki dokumentów. Szablon wiadomości może zostać utworzony w CRM.

Telefonowanie

Wykonywanie połączeń telefonicznych może odbywać się bezpośrednio z modułu CRM dzięki technologii telefonii IP dostarczonej przez Zingaya VoxImplant. Istnieje także możliwość nagrywania prowadzonych rozmów bezpośrednio w module CRM.

Prawa dostępu i role użytkowników w CRM

Moduł CRM w Bitrix24 umożliwia elastyczne przypisywanie praw dostępu do poszczególnych jego elementów i do każdego etapu procesu sprzedaży. Każda grupa, oddział lub indywidualnie wybrany pracownik mogą mieć przypisaną rolę, na przykład menadżer sprzedaży, lider zespołu, administrator. Role te stanowić będą o tym, do jakich elementów CRM użytkownicy będą mieli dostęp.

Procesy biznesowe w CRM

Akcje związane z potencjalnymi klientami oraz zamówieniami mogą podlegać automatyzacji korzystając z funkcjonalności procesów biznesowych. Proces biznesowy może obejmować wszelkie działania z elementami modułu CRM: wysłanie wiadomości e-mail, przypisywanie odpowiedzialności, wyznaczanie zadań, itp. Automatyzacja procesów biznesowych może generować działania związane ze zmianami statusów, wypełnianiem pól, tworzeniem nowych elementów, takich jak np. transakcje. Definiowanie procesów biznesowych w module CRM oraz w bibliotece dokumentów jest najlepszym sposobem dostosowania Bitrix24 do indywidualnego modelu biznesowego Twojej organizacji.